Spring GöteborgsVarvet 2013 med Optimore Team Guld!

GöteborgsVarvet 2013 med Optimore Team Guld
Redan den 11 september blev GöteborgsVarvet 2013 fulltecknat och anmälningstaket på 62000 löpare nått! Vi i Optimore Team Guld är redo att ställa oss på startlinjen i Slottskogen lördagen den 18 maj 2013.

Varför Optimore Team Guld? 

Optimore är ett konsultföretag med mottot Profit from Passion. Optimores grundare, Mikael Mattsson, är organisationsutvecklare, strategisk partner, personlig coach och passionerad löpare. Det är femte året i rad som ‌Optimore samlar kunder, vänner och trevligt folk för att springa GöteborgsVarvet i ett team. Inte bara ett team utan Optimore Team Guld, där passionen står i förgrunden! Optimore Team Guld ingår som en av många aktiviteter i Management by Movement™.

Vad är Management by Movement™?

Management by Movement™ är ett unikt ledarutvecklingsprogram utvecklat av Optimore, där fysisk träning och mentala gränssprängande mål strategiskt används för att skapa förutsättningar för personlig utveckling, förbättrade relationer och ökad lönsamhet i företaget. Management by Movements medarbetare har goda erfarenheter av kopplingen mellan träning, kost och organisationsutveckling. MbMs kompetenser och -personliga egenskaper skapar ett helt unikt koncept och en produkt med helhetssyn som ger oändliga möjligheter till utveckling på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om vad som ingår i din Optimore Team Guld biljett, samt hur du anmäler dig –> ladda ner informationen här. (PDF 274K)

Läs även våra villkor här. (PDF 160K)

OBS! Begränsat antal platser.

Har du frågor så maila gärna till info@optimore.com eller ring till +46 70-262 19 36