Ulla-Karin Eldh Bobeck

beteendevetare, utvecklings- och organisationskonsult

Ulla-Karin kommer att prata utifrån ett helhetstänkande kring individ och organisationsutveckling. Det innebär att det är människor som lär, förnyar och främjar utveckling och att det är människor som skapar de system och strukturer som en verksamhet bygger upp och lever med. Chefens/ledarens funktion är därmed kritisk för möjligheten att utveckla samarbete och samspel för att skapa en effektivare, kreativa och mer lärande organisation. Utmaningen för en chef och ledare är att personligen matcha denna funktion.