Morgan Borg

förändringscoach och vd för Joyful Group

Att lyfta till en ny nivå innebär enligt Morgan att skapa förutsättningar att våga vara mer öppna gentemot varandra och se hur det påverkar arbetsglädjen och känslan för varandra. Resan mot nya organisatoriska mål börjar med en resa inåt där öppenhet och egna val är två huvudnycklar. Hur får vi en större effektivitet i beslutsfattandet och i samarbetet mellan medarbetarna? Hur kan vi påskynda förändringstakten i organisationen mot uppställda mål?