Malin Ewerlöf Krepp

fd medeldistanslöpare, långdistanslöpare

Malin kommer att dela med sig av sin egen erfarenhet av träning kopplat till både prestations- och relationsförmåga i vardagen, hur hon har utvecklat en andra karriär, nu som långdistanslöpare. Hon kommer också att prata om hur hon hanterar nervositet och hur hon lyckas pussla ihop träning på hög nivå med att vara småbarnsförälder samt vikten av att våga sätta barriärbrytande mål.

Malin kommer också att leda träningsgrupper.