Lasse Gustavson

föreläsare, inspiratör och ledarutvecklare

Lasse kommer att dela med sig av hur ett till synes ouppnåeligt mål kan skapa exceptionella resultat. Både när det gäller en yttre och en inre utveckling. Lasse kommer också att beröra hur fysisk träning och en ökad kroppsmedvetenhet påverkar självkänslan och hur det i sin tur påverkar relationerna till sig själv och andra.