Genom Management by Movement™ kan du

  1. Förstå varför och hur du som ledare är en viktig förebild i din organisations utveckling.
  2. Se hur individuell hälsa ger en frisk organisation och vilka samband som finns mellan din fysiska status och de ekonomiska resultaten i den organisation du leder.
  3. Förstå hur dina målbilder påverkar dina resultat.
  4. Känna dig starkare och mera uthållig.
  5. Veta när du ska vila och när du ska träna.
  6. Se sambanden mellan din mentala förmåga och dina resultat.
  7. Öka dina kunskaper om hur du väljer bra kost.
  8. Att kunna integrera dina fysiska och mentala styrkor.
  9. Dra nytta av dina fysiska framgångar.
  10. Ha kul och må bättre än du någonsin gjort.