Det handlar om att springa för jobbet, inte till och från.

Det finns många vetenskapliga undersökningar som visar på sambandet mellan fysisk aktivitet och välmående, fysisk träning och kreativitet, fysisk träning och inlärning, fysisk förmåga och prestationsförmåga etc. Vi har valt att skapa ett koncept som bygger på fysisk och mental träning kopplat till ledarutveckling – Management by Movement™.

Genom att utveckla din fysiska kapacitet skapar du en större förmåga att fatta rätt beslut, och bli mera uthållig i dina affärskritiska relationer och utvecklas till en bättre chef och ledare för din organisation. Det är den grundläggande idén bakom Management by Movement™.

Management by Movement™ är ett ledarutvecklingsprogram med fokus på fysisk träning som en väg att bli en bättre chef, ledare och beslutsfattare. Individuella träning och coaching varvas med föreläsningar och träningstillfällen i grupp.

Syftet är att du som ledare och förebild ska få insikt i vad det kan innebära att sätta mål som man knappast vågat drömma om, och uppnå dem.

Management by Movement™ är med andra ord en ledarutveckling långt utöver det vanliga. Vi garanterar att den kommer att ha en stor och bestående inverkan på ditt yrkesliv.